historia

Jesteśmy z wami od 60lat!


 

Historia powstania przedsiębiorstwa sięga okresu międzywojennego, kiedy to przedsiębiorstwo działało pod nazwą Państwowy Zarząd Wodny w Krakowie.

Po zakończeniu wojny przedsiębiorstwo działało nadal pod nazwą Państwowy Zarząd Wodny w Krakowie podległy organizacyjnie Dyrekcji Okręgowej Dróg Wodnych w Krakowie.

W 1954 roku nastąpiły zmiany organizacji i nazwy przedsiębiorstwa. Rozporządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 2.08.1954 r. przekształcono P.Z.W w Rejon Dróg Wodnych w Krakowie podległy Centralnemu Urzędowi Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Kolejna reorganizacja dokonana w oparciu o Uchwałę Rady Ministrów z dnia 19.07.1963 roku przekształciła R.D.W w Okręgowy Zarząd Wodny w Krakowie. Pod tą nazwą przedsiębiorstwo funkcjonowało w latach 1964 - 1972 r.

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa nr 77 z dn. 20.02.1973 utworzono z ważnością od 1.01.1973 r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Krakowie.
Zarządzeniem Ministra Rolnictwa nr 189 z dnia 13.08.1976 r. przedsiębiorstwo po raz kolejny zmieniło nazwę na Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie.

W wyniku przekształceń własnościowych (prywatyzacja bezpośrednia) z dniem 1.09.2000 roku przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie Sp. z o.o.


 

1

POTENCJAŁ LUDZKI

Zatrudniamy wielozawodową załogę, co zapewnia realizację zadań w pełnym zakresie. Wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna posiada branżowe wykształcenie, uprawnienia budowlane oraz wieloletnie doświadczenie.

2

POTENCJAŁ SPRZĘTOWY

Przedsiębiorstwo dysponuje własnym specjalistycznym parkiem sprzętowym oraz zapleczem warsztatowym z nowoczesnym pogotowiem technicznym.
 

3

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Spełniamy wszelkie kryteria wiarygodności finansowej i technicznej. Kierujemy się utrzymaniem jakości wykonywanych robót, jak też usług na najwyższym dostępnym poziomie odpowiadającym wymaganiom oraz oczekiwaniom swoich klientów.

Copyrights©2015 Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Sp. z o.o. w Krakowie.Roboty ziemne Kraków | Pogłębianie rzek | Obwałowanie rzek i zbiorników
strzałka do góry