Droszczyna

Droszczyna

Zabezpieczenie przeciwrumowiskowe zbiornika wodnego Świnna Poręba - potok Droszczyna w km 0+100 - 1+000 w m. Budzów, pow. suski, woj. małopolskie - obejmujące budowę zapory przeciwrumowiskowej oraz stabilizację dna koryta potoku

      

MÓWIĄ ZA NAS NASZE REALIZACJE!

Roboty Hydrotechniczne

Więcej

Roboty Ziemne

Więcej

Roboty Pogłębiarskie

Więcej

Sprzęt Wodny

Więcej


Wykonaliśmy ponad 100 realizacji - mamy się czym pochwalić!

Copyrights©2015 Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Sp. z o.o. w Krakowie.Roboty ziemne Kraków | Pogłębianie rzek | Obwałowanie rzek i zbiorników
strzałka do góry