Wał Wisła

Wał Wisła

Przebudowa wałów p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie wraz z odwodnieniem zawala na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz – odcinek lewego wału rzeki Wisły wraz z wałami cofkowymi od stopnia Dąbie do mostu Wandy”, część 1 pn: „ Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km wału 81+703 – 87+260 (km rzeki 81+880 – 87+264) wraz z rozbudową wału cofkowego rzeki Wisły tj. prawego wału rzeki Białuchy w km wału 0+022 – 0+712, miasto Kraków, woj. małopolskie”

MÓWIĄ ZA NAS NASZE REALIZACJE!

Roboty Hydrotechniczne

Więcej

Roboty Ziemne

Więcej

Roboty Pogłębiarskie

Więcej

Sprzęt Wodny

Więcej


Wykonaliśmy ponad 100 realizacji - mamy się czym pochwalić!

Copyrights©2015 Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Sp. z o.o. w Krakowie.Roboty ziemne Kraków | Pogłębianie rzek | Obwałowanie rzek i zbiorników
strzałka do góry